Công Cụ Giao Dịch

CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ GIAO DỊCH

Việc gia hạn diễn ra vào cuối ngày khi nhà giao dịch không muốn mua cặp tiền tệ đã giao dịch mà phải tiếp tục giao dịch cho đến khi đóng lệnh. Có nghĩa là những lệnh giao dịch được giữ qua đêm sẽ bị tính phí. Phương thức tính toán được áp dụng tùy theo loại Ngoại hối/CFD đang được nắm giữ. Khoản phí gia hạn các lệnh giao dịch sẽ bị thay đổi vì lí do có liên quan đến lãi xuất hiện hành. Khoản phí này sẽ được cộng lên hoặc trừ đi trong lệnh giao dịch vào ngày tiếp theo. Nếu lệnh giao dịch được đóng trước thời điểm tính phí gia hạn, hoặc mở lệnh giao dịch sau thời điểm tính phí, thì lệnh đó sẽ không bị tính phí gia hạn hoặc lãi gia hạn nào khác.

Vấn đề quan trọng cần lưu ý là Ngoại hối là thị trưởng có thể giao dịch trong hai ngày, mức phí của ngày thứ tư thông thường sẽ kèm theo phí gia hạn ( tỷ giá lãi xuất) cho những ngày cuối tuần , vì lí do đó mức phí này sẽ cao hơn gấp 3 lần những ngày khác.

Instrument NameHoly Day Thursday, 09/04/2020Good Friday, 10/04/2020Easter Monday, 13/04/2020Easter Tuesday, 14/04/2020Orthodox Easter Friday, 17/04/2020Orthodox Easter Monday,20 /04/2020
XAUUSDNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
XAGUSDNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
PlatinumNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
PalladiumNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CopperNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
BrentNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
OilNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
Natural GasNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
WheatNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CornNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
SoybeansNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
RiceNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CottonNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
SugarNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
CoffeeNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
CocoaNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
US SharesNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
German SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
French SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Italian SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Spanish SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Netherlands SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Swedish SharesEarly Close 10:50 GMTCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
USDCZK, EURCZKNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
UK100Early Close 19:55 GMTCLOSEDCLOSEDLate Opening at 00:00 GMTNormalNormal
Germany30Early Close 19:55 GMTCLOSEDLate Opening at 23:15 GMTNormalNormalNormal
Europe50NormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
France40Early Close 19:55 GMTCLOSEDCLOSEDLate Opening at 06:00 GMTNormalNormal
HongKong45NormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Japan225Early Close 20:55 GMTCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USTECH100NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USA30NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USA500NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USDRON, EURRONNormalNormalNormalNormalCLOSEDCLOSED

Thông tin về các ngày lễ của chúng tôi giúp bạn theo dõi những ngày lễ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính. Vào những ngày này, các ngân hàng và các nhà môi giới ngoại hối sẽ hoàn toàn không cung cấp dịch vụ hoặc sẽ cung cấp dịch vụ hạn chế hơn. Điều cần lưu ý là vào những ngày này thị trường thường thanh khoản thấp, do đó việc giao dịch là không được khuyến khích . sau những ngày lễ này thường sẽ có thường sẽ xảy ra đột biến trong hoạt động thị trường.

[table “6” not found /]

Cổ tức là số tiền công ty trả thường xuyên cho cổ đông trích từ lợi nhuận/nguồn dự phòng của công ty. Nếu bạn thường xuyên giao dịch cổ phiếu trả cổ tức, bạn cần biết những ngày quan trọng nhất. Hai ngày quan trọng nhất liên quan đến việc chi trả cổ tức là: ngày trả cổ tức và ngày thanh toán. Ngày trả cổ tức là khi cổ tức trên mỗi cổ phiếu được tính và chỉ được thanh toán nếu cổ phiếu được mua trước ngày trả cổ tức. Ngày thanh toán là khi cổ tức được thanh toán qua chuyển khoản điện tử hoặc qua bưu điện đến các nhà đầu tư.

Platform NameRoll over date
Cotton7th Feb
Cocoa7th Feb
Coffee7th Feb
Sugar14th Feb
Wheat14th Feb
Corn14th Feb
Soybeans14th Feb
Rice14th Feb
Palladium14th Feb
GER10YBond28th Feb