Các ngày lễ

CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC XÂY DỰNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ GIAO DỊCH
Instrument NameHoly Day Thursday, 09/04/2020Good Friday, 10/04/2020Easter Monday, 13/04/2020Easter Tuesday, 14/04/2020Orthodox Easter Friday, 17/04/2020Orthodox Easter Monday,20 /04/2020
XAUUSDNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
XAGUSDNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
PlatinumNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
PalladiumNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CopperNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
BrentNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
OilNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
Natural GasNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
WheatNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CornNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
SoybeansNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
RiceNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
CottonNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
SugarNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
CoffeeNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
CocoaNormalCLOSEDLate Opening at 11:35 GMTNormalNormalNormal
US SharesNormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
German SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
French SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Italian SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Spanish SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Netherlands SharesNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Swedish SharesEarly Close 10:50 GMTCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
USDCZK, EURCZKNormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
UK100Early Close 19:55 GMTCLOSEDCLOSEDLate Opening at 00:00 GMTNormalNormal
Germany30Early Close 19:55 GMTCLOSEDLate Opening at 23:15 GMTNormalNormalNormal
Europe50NormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
France40Early Close 19:55 GMTCLOSEDCLOSEDLate Opening at 06:00 GMTNormalNormal
HongKong45NormalCLOSEDCLOSEDNormalNormalNormal
Japan225Early Close 20:55 GMTCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USTECH100NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USA30NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USA500NormalCLOSEDNormalNormalNormalNormal
USDRON, EURRONNormalNormalNormalNormalCLOSEDCLOSED